Βιογραφικό Στέλιου Νομικού

Γεννήθηκε το 1965 στην πόλη του Πειραιά.

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών – ΑΣΟΕΕ) το διάστημα 1984 -1988 αποκτώντας το πτυχίο «Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων» με εξειδίκευση στον τομέα της Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης.

Το διάστημα 1997-2002 απέκτησε το πτυχίο της «Νομικής» του Νομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Η εκπαιδευτική του κατάρτιση συνεχίστηκε το 2003 με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο «Δημόσιο Δίκαιο», με εξειδίκευση στο Φορολογικό και Δημοσιονομικό Δίκαιο επίσης του Νομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι Διδάκτωρ PhD στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο κύκλο της εκπαιδευτικής του πορείας προστίθενται επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν φοροτεχνικά, λογιστικά, εργατικά ζητήματα καθώς και ότι αφορά το Οικονομικό και Φορολογικό Δίκαιο.

Επίσης, είναι γνώστης της Αγγλικής, Γαλλικής και Ιταλικής γλώσσας καθώς και Η/Υ (γνώση εφαρμογών MS Office-Word, Εxcel, Αccess, Power point, δημιουργία βάσεων δεδομένων, office automation, data bases, MIS, πλήρης γνώση όλων των μηχανογραφημένων προγραμμάτων φορολογίας και λογιστικής).

Τομεάρχης-Σύνδεσμος μεταξύ της Γραμματείας Οργανωτικού και των οργανώσεων της Δ.Ε.Ε.Π Α’ Πειραιώς και Νήσων της Νέας Δημοκρατίας. Πρόεδρος των φοροτεχνικών των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων Ε.Κ.Ο. καθώς και μέλος του τομέα της φορολογικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

Η επαγγελματική σταδιοδρομία του κ. Νομικού ξεκίνησε το 1990 με την ίδρυση Φορολογικού-Λογιστικού Γραφείου το οποίο λειτούργησε έως το 1999 όπου προσελήφθη ως στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι τις 17.03.2015 όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Από τις 08.05.2015 έως και σήμερα είναι επικεφαλής της S.N.C.A. Α.Ε. (Stelios Nomikos Consultants & Accountants Α.Ε.) με έδρα τα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας επί της λεωφ. Συγγρού 188 στην Αθήνα & υποκατάστημα στην Μύκονο στη θέση Ευαγγελιστράκι.

Κλείνοντας, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην επιστημονική του δραστηριότητα η οποία απαρτίζεται εκτός των άλλων από:

  • Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζονται με το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης.
  • Ανάλυση του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς φορολογικού συστήματος
  • Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες που σχετίζονται με Φοροτεχνικά, Λογιστικά και Εργατικά ζητήματα.
  • Διδακτική εμπειρία